Jak dzięki CSR zdobyć zaufanie klientów?

Strzałkado góry

Jak dzięki CSR zdobyć zaufanie klientów?

Marki często decydują się na podjęcie różnych inicjatyw i czynności, które wpływają na środowisko ich klientów. Działania te mogą być podyktowane ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wróć do listy

Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie bierze odpowiedzialność za wpływ swoich decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko.

Taką właśnie definicję społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate social responsibility) zawiera norma PN-ISO 26 000, która wyróżnia także obszary tematyczne w jakich działa odpowiedzialny biznes. Głównym celem działalności przedsiębiorstw powinno być etyczne i transparentne realizowanie celów zrównoważonego rozwoju oraz uwzględnienie oczekiwań jego odbiorców. Kroki podejmowane na rzecz środowiska i społeczeństwa powinny być ściśle zintegrowane z działaniami samego przedsiębiorstwa.

Jakie korzyści mogą przynieść firmie Twoje działania odpowiedzialne społeczne?

Wydaje nam się, że nie musimy mówić o oczywistych pozytywnych skutkach działań społecznie odpowiedzialnych – równoważeniu szans, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji czy zmniejszaniu nierówności. Są jednak korzyści, które ściśle wiążą się z Twoją firmą, nie tylko ze społeczeństwem. Oto one.

 1. Wzrost lojalności i zaufania Twoich klientów.

  Prowadzenie biznesu społecznie odpowiedzialnego to szansa na budowanie więzi z Twoimi odbiorcami. Czasy się zmieniają, konsumenci nie patrzą już wyłącznie na cenę i jakość danego produktu czy usługi, ale także kojarzą go z działaniami samej marki. Im więcej akcji społecznych i działań przynoszących pozytywne skutki, tym większe zaufanie wśród społeczeństwa. Pamiętaj, że Twoje przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności pozytywnie wpłynie na reputację firmy i przede wszystkim zaprocentuje w przyszłości.

 2. Korzystne kontakty biznesowe.

  Biznes odpowiedzialny społecznie to nie tylko szansa na lepszy kontakt z klientami, ale także inwestorami. Podmioty te będą bardziej zainteresowane potencjalną współpracą z firmą, która jest odpowiedzialna i działa w sposób przejrzysty. Odpowiedni wizerunek i dobre relacje z otoczeniem budują w oczach inwestorów wiarygodny obraz Twojej marki.

 3. Dobre stosunki z lokalną społecznością.

  Zwróć uwagę na to, że zaistnienie w życiu społeczności lokalnej i Twoje długofalowe działania mogą ułatwić Wam sprawne i bezkonfliktowe działania. Trwałe zakorzenienie się w świadomości lokalnych mieszkańców to szansa na uzyskanie ich przychylności i łatwiejsze prowadzenie biznesu. Szczególnie istotna współpraca może być nawiązana na linii Twoja firma-władze lokalne.

 4. Część employer brandingu.

  Działania społecznie odpowiedzialne to nie tylko plus dla Twojego biznesu pod względem interesów. Pozytywny wizerunek firmy ukształtowany dzięki działaniom społecznym będzie dobrym pozafinansowym motywatorem dla Twoich pracowników. Etyczne zachowanie, działalność prospołeczna i dbanie o środowisko podnoszą wartość Twojej firmy wśród załogi. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że ktoś zatrudni się u Ciebie widząc Twoje działania na rzecz społeczności, której też jest częścią. Działania CSR-owe mogą być też zatem częścią komunikacji employer brandingowej.

 5. Przewaga nad konkurencją.

  Last but not least. Dzięki społecznej odpowiedzialności biznesu zdobywasz przewagę nad swoją konkurencją. CSR w firmie to szansa na budowanie silnej pozycji na rynku.

Działać jako marka możesz na wielu polach i w różny sposób.

Ważne jest, żeby odpowiednio dostosować narzędzia CSR-owe do struktury i profilu Twojej firmy. Pomyśl dokładnie czym mógłbyś się zająć, najlepiej zacznij od swojego podwórka. W dwudziestym ósmym odcinku Dobrze Wiedzieć przedstawiamy dobre praktyki innych firm. Jeśli nie wiesz jak wykorzystać swój potencjał, zobacz najczęściej wybierane narzędzia do budowania biznesu odpowiedzialnego społecznie.

 • Współpraca międzysektorowa czyli realizacja pewnych założeń przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, uczelniami, szkołami. Taka aktywność gwarantuje lepszą realizację wspólnych działań. Podstawą takiej kooperacji są oczywiście kwestie społeczne – jako firma możesz na przykład wesprzeć finansowo lub merytorycznie program rozwojowy lub badawczy danej uczelni. Dobrym pomysłem dla sklepów spożywczych może być nawiązanie współpracy z bankami żywności.
 • Wolontariat pracowniczy – pisaliśmy wyżej, że działania społecznie odpowiedzialne mogą być dobrym motywatorem pracowniczym. Istotą takiego wolontariatu jest podejmowanie i wspieranie działalności pracowników na rzecz organizacji pozarządowych czy różnego typu fundacji. Pracownicy Twojej firmy mogą świadczyć prace na rzecz potrzebujących. Jako firma możesz im w tym pomagać finansowo bądź organizacyjnie. Przykładem z naszego podwórka jest Metapack, który oferuje swoim pracownikom dodatkowy dzień wolny na działalność wolontariacką.
 • Działania na rzecz ekologii, w tym ograniczanie emisji odpadów, zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Mały krok dla ludzkości, duży dla naszego klimatu! Zastanów się jak możesz zoptymalizować proces produkcji i całej logistyki, tak by wspomagał ekologię. A potem mów o tym głośno!
 • Na pewno widziałeś kiedyś w telewizji kampanię społeczną organizacji pozarządowej czy innej marki. To też jedno z narzędzi biznesu odpowiedzialnego społecznie. Oczywiście nie musi to być kampania społeczna emitowana w każdej telewizji w najlepszym czasie antenowym. Wystarczy, że będą to działania zorientowane na zmianę postaw lub zachowań pewnej grupy odbiorców, które będziemy przekazywać za pomocą mediów, np. lokalnych.

To tylko niektóre z narzędzi do realizacji idei biznesu odpowiedzialnego społecznie. Możesz oczywiście je połączyć lub wziąć pod uwagę całkiem inne działania. Ważne jest jednak, żebyś miał świadomość, że odpowiedzialność społeczna biznesu powinna mieć wymiar długofalowy i być związana z profilem oraz kulturą Twojej firmy. Wszelkiego rodzaju inicjatywy, które będą trącić fałszem i obłudą będą od razu wyczuwane przez Twoich klientów. Jeśli Twój marketing zaangażowany społecznie nie będzie faktycznie skierowany na potrzeby społeczne, możesz łatwo stracić zaufanie swoich odbiorców.

Nie masz pomysłu na wprowadzenie działań odpowiedzialnie społecznych do swojej firmy? Pamiętaj o naszych darmowych konsultacjach marketingowych Dobrze Wiedzieć. Albo skorzystaj z naszych szkoleń: Szkolenia Dobrze Wiedzieć.

social media

social media

Kontakt

Chcesz rozwijać swoją markę? Zadzwoń lub napisz:

tel. 513 922 243 - Bartek
e-mail: bartek@reprezentuj.com

ul. Wiejska 4,
65-609 Zielona Góra